• 16. februara 2019.
  • by Nela
  • 0

To zavisi od ugovora koji ste potpisali i uslova koji su u njemu navedeni. U nekim slučajevima, kada radnici prekinu svoje krstarenje, prevoz nazad do kuće može biti pokriven troškovima kompanije ili agencije preko koje ste rezervisali krstarenje. Međutim, u drugim slučajevima, troškove povratka kući možda ćete morati da snosite sami.

Pre nego što potpišete ugovor za krstarenje, pročitajte pažljivo sve uslove, posebno one koji se odnose na prekid krstarenja i troškove koje biste mogli da snosite. Takođe, razgovarajte sa agencijom ili operaterom krstarenja kako biste bili sigurni šta tačno pokriva vaš ugovor i šta bi se desilo u slučaju da prekinete krstarenje.

Ukoliko postoji mogućnost da ćete morati da prekinete krstarenje i plaćate troškove povratka kući, razmislite o kupovini osiguranja koje bi vam pokrilo ove troškove. Mnoge agencije nude osiguranje za prekid krstarenja, a ovo može biti dobar način da se osigurate od nepredviđenih troškova.