• 16.02.2019.
  • by Nela
  • 0

Ako prekinete ugovor o radu na brodu pre vremena, posledice zavise od uslova navedenih u ugovoru. U nekim situacijama, kompanija ili agencija može pokriti troškove vašeg povratka kući, dok u drugim slučajevima možete biti odgovorni za te troškove.

Pre potpisivanja ugovora, važno je pažljivo proučiti uslove, posebno one koji se odnose na prekid ugovora i eventualne finansijske obaveze koje proizlaze iz toga. Razgovor sa agencijom ili operaterom krstarenja može vam pružiti dodatne informacije o uslovima ugovora.

Ukoliko postoji mogućnost prekida krstarenja, razmotrite opciju osiguranja koje pokriva troškove povratka kući. Mnoge agencije nude osiguranje za prekid krstarenja, a ovo može biti dobar način da se osigurate od nepredviđenih troškova.