• 22.01.2021.
  • by Nela
  • 0

Priznajem, dugo sam tragao za kompletnim izvorom informacija o brodskom životu, ali nisam naišao na nešto ovako sveobuhvatno, kao što je u knjizi. Potrošio sam  noći u potrazi za informacijama, sada shvatam da sam samo trošio vreme.