Ako odlučite da život na krstarenju nije za vas i raskinete ugovor, moraćete da platite troškove da bi ste se vratili kući.